Víza Saudská Arábie

Mail Facebook
Saudská Arábie

Velvyslanectví Saudské Arábie

Adresa velvyslanectví:

Korunovační 35
Tel.: 257 316 606

Příjem žádostí:

Po-Čt od 10:00 do 13:00

Podání na ambasádu nezajišťujeme

Nutno předložit:

Formulář vyplňujte ve vlastním zájmu pozorně s použitím anglické klávesnice, aby se předešlo případným komplikacím a prodlevám při vystavování víz. Jméno vyplňujte pouze latinským písmem a pouze tak, jak je uvedeno v pase. Vyplňované údaje musí souhlasit s údaji uvedenými ve zvacím dopise a pase. Nahraná fotografie musí být pasového formátu, shodná s fotografií dodanou s žádostí. Po vygenerování aplikačního čísla Enjazit zvolíte možnost Pay fee for a visa a zaplatíte poplatek  kreditní kartou (podle počtu vstupů). Registraci i platbu si zajišťuje žadatel sám. 

DOPORUČUJEME ŽADATELŮM PŘED PODÁNÍM PROVĚŘIT SI PŘEHLED POTŘEBNÉ DOKUMENTACE PŘÍMO  S PRACOVNÍKEM KONZULÁRNÍHO ODDĚLENÍ  

Doba vyřízení žádosti:

10 pracovních dní od podání na ambasádu 

Cena víza/platba on-line:

Formulář ke stažení: