Víza Austrálie

Mail Facebook
Austrálie


Základní informace:

Australské úřady přešly na elektronické zpracování všech turistických víz pro občany ČR do Austrálie.

K žádosti o turistické vízum s platností na 1 rok při pobytu do 3 měsíců nutno předložit:

Veškeré údaje budou zaneseny elektronicky do systému. Turistické vízum je bez poplatku. Cca do 3 dnů bude provedeno rozhodnutí, kde bude uveden typ a platnost víza.Tento vytištěný email je nutné vložit do pasu. V případě, že si australské úřady vyžádají zaslání dalších dokladů, doba vyřízení se může prodloužit i o několik týdnů.

Žádejte o víza s dostatečným předstihem!